دوره و شماره : دوره 1، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 1 - 114
امروز : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر حسین عزیزی نژاد
سردبیر: دکتر حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 80377
شاپا: 2588-6967
حیطه فعالیت: تمام گرایش های علوم انسانی
درجه علمی:  علمی تخصصی
 
شماره‌های پیشین نشریه
جلد نشریه
Poster
پایگاه های نمایه کننده
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
logo
mib
civilica11
 13960211_151801
 images
logo-Sponsor