دوره و شماره : دوره 1، شماره 5، مهر 1397، صفحه 128 - 1
امروز : یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر حسین عزیزی نژاد
سردبیر: دکتر حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 80377
شاپا: 2588-6967
حیطه فعالیت: تمام گرایش های علوم انسانی
درجه علمی:  علمی تخصصی
 
شماره‌های پیشین نشریه
جلد نشریه
Poster
پایگاه های نمایه کننده
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
logo
noormags
mib
civilica11
 13960211_151801
marje majalat elmi
 images
logo-Sponsor