دوره و شماره : دوره 1، شماره 6، آبان 97، صفحه 180 - 1
نساء محمدی* و حمدالله جمشیدی و فرشید خانجانیان
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

مهدیه پارسا* و سمانه قوشچیان و سعید حاجی عبدالرحیم خباز
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حسین عزیزی نژاد
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 80377
شاپا: 2588-6967
حیطه فعالیت: تمام گرایش های علوم انسانی
درجه علمی:  علمی تخصصی
 
شماره‌های پیشین نشریه
جلد نشریه
Poster
پایگاه های نمایه کننده
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
logo
noormags
mib
civilica11
 13960211_151801
marje majalat elmi
 images
logo-Sponsor