کاربرد چندرسانه در تدریس ریاضی یک ایده‌ی خلاقانه
کاربرد چندرسانه در تدریس ریاضی یک ایده‌ی خلاقانه
دوره 1، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 135-144
نویسندگان : افشین میرزالو *

چکیده :
قرن بیست و یکم، قرن پشت سر گذاشتن جامعه صنعتی و وارد شدن به جامعه ‌ای جدیدی با عنوان جامعه اطلاعات و دانش است. این عصر جدید تغییراتی را در پارادایم در تدریس، یادگیری و تغییر انتظارات در مورد کیفیت آموزش طلب می‌کند. از دنیای امروز به دلیل ویژگی ‌های بسیار خلاقانه،پیشرفت روزافزون فناوری‌ها و نوآوری‌ها تحت عنوان عصر خلاقیت و نوآوری نام برده می‌شود، در این ‌دوران فرآیندها، پدیده‌ های خلاقیت و نوآوری، عرصه‌ های بسیار گسترده‌ ای از جامعه انسانی را تحت تأثیرات عمیق خود قرار داده است. از این رو، عامل اساسی پایداری، پویایی و موفقیت ‌های جوامع، حرکت با محوریت خلاقیت و نوآوری است. اما باید این مهم را در نظر داشت که مسیر این پیشرفت از آموزش و پرورش می‌گذرد. به همین دلیل آموزش و پرورش چشم در پی تغییر دارد. زیرا سکون و کهنگی در محیط، به طور مداوم مشکلاتی را پدید می‌آورد. و این تغییرات صورت نمی‌گیرد مگر اینکه معلمان از شیوه‌ های خلاقانه و جدید برای تدریس استفاده کنند. زیرا دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی، جامعه و افراد را به سوی یک تحول پیشرفته حرکت داد. امروزه، آموزش‌های چند رسانه‌ای به شکل گسترده ‌ای در تدریس استفاده می‌شود که از پیامدهای همین پیشرفت فناوری ‌و نوآوری می‌باشد. آموزش‌ های چند رسانه‌ای دارای مزایایی است که مدل آموزش سنتی نمی‌تواند با آن‌ها مقایسه شود. هدف از نگارش مقاله حاضر ارائه پیشنهاد برای استفاده از چند رسانه در فرآیند آموزش ریاضی می‌باشد و با روش مروری-کتابخانه‌ای نگارش یافته شده ‌است. نتیجه ‌ی اصلی این مقاله نشان می‌دهد که آموزش به وسیله چند رسانه‌ای در درس ریاضی، باعث ارتقاء انگیزه و علاقه به یادگیری در دانش‌آموزان می‌شود که می‌تواند راهی عملی برای درگیر شدن در یادگیری باشد.

واژگان کلیدی :
چندرسانه، خلاقیت، ریاضی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، یادگیری