بررسی رابطه ی فناوری و اطلاعات با نگرش تفکرسیستمی بر فرآیند شیوه های نوین کسب و کار با ایجاد تحول سازمانی درسازمان در شرایط اقتصاد مقاومتی
بررسی رابطه ی فناوری و اطلاعات با نگرش تفکرسیستمی بر فرآیند شیوه های نوین کسب و کار با ایجاد تحول سازمانی درسازمان در شرایط اقتصاد مقاومتی
دوره 1، شماره 9، بهمن 1397، صفحه
نویسندگان : سعید خیاط مقدم و شیما صفرمحمدلو * و لیلا علیائی و زهرا صفرمحمدلو

چکیده :
طی سالیان متمادی، فناوری تاثیر بسیار شگرفی بر توسعه روابط انسانی و پیشرفت تمدن بشری گذاشته است. امروزه دیگر فناوری به تمامی ابعاد زندگی بشری وارد شده و تحولات چشمگیری که همه روزه در آن صورت می پذیرد، زندگی انسانها را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار داده است. از این رو، موفقیت دولتها، صنایع مختلف، شرکتهای خصوصی و دولتی و تک تک افراد یک جامعه، به چگونگی بهره برداری و استفاده از فناوری وابسته شده است. اگر در سازمانی انتظار تغییر مثبت ( تحول ) را داشته باشیم نخست باید مقدمات آن را فراهم کنیم سپس با یک برنامه ریزی مناسب ، جامع ، مدون و منسجم اقدامات لازم را به اجرا بگذاریم . تحول يك ضرورت اجتنابناپذيراست. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعت با نگرش تفکرسیستمی بر فرآیند شیوه های نوین کسب و کار با ایجاد تحول سازمانی درسازمان در شرایط اقتصاد مقاومتی می باشد.

واژگان کلیدی :
تفکرسیستمی،فناوری اطلاعات، تحول سازمانی، اقتصادمقاومتی، شیوه نوین کسب و کار