تاثیر نقاط تماس بر عنصر تامل و تفکر برند
تاثیر نقاط تماس بر عنصر تامل و تفکر برند
دوره 1، شماره 6، آبان 97، صفحه
نویسندگان : نساء محمدی* و حمدالله جمشیدی و فرشید خانجانیان

چکیده :
بازاریابان همواره با یک چالش عظیم تحت عنوان تخصیص و اختصاص منابع مالی و بودجه به مجموعه‌ی وسیعی از نقاط تماس و ابزار تعامل (تعاملی) و انواع استراتژی‌ها و راه‌کارهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی مواجه هستند، چالش‌،گزینش و انتخاب بهترین نقاط تماس اثربخش در اجرای استراتژی تبلیغات ، یک پلن حساس و ضروری محسوب می‌شود. تأثیر اتخاذ نقاط تماس و تعامل بر بازاریابان و مبلغان بسیار شفاف و مهم به نظر می‌رسد، مطالعات و تحقیقات قبلی به انواع نقاط تماس مانند تبلیغات برند، آگهی تجاری، نقاط تماس خرده فروش، تبلیغات دهان به دهان و نقاط تماس توسط ابزار سنتی به طور مجزا پرداخته‌اند و تأثیر هر یک از نقاط تماس مذکور را تک به تک تحلیل و آنالیز نموده‌اند. این مقاله نیز ، پیرو مقالات و مطالعات قبلی تأثیر چندین نقاط تماس را بررسی می‌کند، تفاوت این مطالعه با سایر مطالعات پیشین، اتخاذ و ارائه یک رویکرد جدید و کارآمد در خصوص تأثیر نسبی انواع نقاط تماس می‌باشد. این رویکرد 6 نوع و گونه از نقاط تماس و تعامل را با ذکر مثال تشریح می‌کند.

واژگان کلیدی :
خرده فروشی؛ تبلیغات؛ ارتباطات یکپارچه بازاریابی ؛ نقاط تماس؛ تفکر برند