دوره و شماره : دوره 2، شماره 14، تیر 1398، صفحه 146 - 1
دکتر عبدالرضا محسني و داريوش قرباني * و غزل علي بابايي
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

محمد سلامی کناری و آتنا صادق زاده و مهدی نبی پور افروزی * و صفیه خوشخو امیری
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

زهرا کارگر پاسخده * و وحید خوش روش و زهرا رضایی و افشین محمودی پور
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حسین عزیزی نژاد
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 80377
شاپا: 2588-6967
حیطه فعالیت: تمام گرایش های علوم انسانی
   
 
آرشیو مقالات (شماره‌های پیشین نشریه)
جلد نشریه
Poster
پایگاه های علمی نمایه شده