دوره و شماره : دوره 1، شماره 6، آبان 97، صفحه 180 - 1
نساء محمدی * و حمدالله جمشیدی و فرشید خانجانیان
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

مهدیه پارسا * و سمانه قوشچیان و سعید حاجی عبدالرحیم خباز
صفحه

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

امروز : پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
شناسنامه نشریه
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  حسین عزیزی نژاد
سردبیر:  حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 80377
شاپا: 2588-6967
حیطه فعالیت: تمام گرایش های علوم انسانی
   
 
آرشیو مقالات (شماره‌های پیشین نشریه)
جلد نشریه
Poster
پایگاه های علمی نمایه شده