بررسی حمایت‌های مستشاری ایران به سوریه از طریق قاعده مقابله به مثل
بررسی حمایت‌های مستشاری ایران به سوریه از طریق قاعده مقابله به مثل
دوره 3، شماره 33، بهمن 99، صفحه 29 - 23
نویسندگان : محمد صحرایی اردکانی * و حسین دشتی و سید مسعود فخری

چکیده :
از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه، بنا به درخواست دولت سوریه، ایران آغاز به کمک‌های متنوعی به سوریه کرده است. این کمک‌ها در مقاطع مختلفی مورد اعتراض افرادی در داخل و خارج ایران قرار گرفته است و در مقابل، تعدادی نیز اقدام به تفسیر دلایل حضور ایران در سوریه کرده‌اند و این حضور را از جهات مختلف تفسیر کرده و مورد بررسی قرار داده‌اند. اما آنچه تاکنون مورد غفلت قرار گرفته، بیان علت حضور از منظر قواعد اصلی قرآنی و اسلامی است که مدنظر سیاست‌گذاران کلان کشور قرار داشته است. در این مقاله، دلایل حضور ایران در سوریه، براساس قاعده فقهی «مقابله به مثل» که مستخرج از یکی از آیات قرآنی است، ارائه شده است.

واژگان کلیدی :
قاعده مقابله به مثل، سوریه، حضور مستشاری، حمایت