دوره 5، شماره 50، تیر 1401، صفحات 1 - 14
نویسندگان : افشین مجاهد *

چکیده :
امروزه پيشرفت سريع فناوري و تغييرات محيطي وسيع، شتاب فزاينده‌اي به اقتصاد بخشيده و رقابت روز افزون مؤسسات، دستيابي به سود را محدود و احتمال وقوع ورشکستگي را افزايش داده است. با توجه به رقابت هاي روز افزون شرکت‌ها براي حداکثر کردن سود و به دست آوردن سهم بازار توانايي شناسايي وضعيت شرکت‌ها و پيش بيني بحران مالي در آن‌ها از اهميت بالايي برخوردار است. سرمايه‌گذاران و اعتبار دهندگان تمايل زيادي براي پيش بيني ورشکستگي شرکت‌ها دارند، زيرا در صورت ورشکستگي هزينه‌هاي زيادي بر آن‌ها تحميل مي‌شود. يکي از راه‌هايي که مي‌توان با استفاده از آن به بهره‌گيري مناسب از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و تخصيص بهتر منابع کمک کرد، پيش بيني بحران مالي يا ورشکستگي است. فضاي کلان اقتصادي نيز فضاي کسب و کار شرکت‌ها را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد. الگوهاي پيش بيني ورشکستگي يکي از ابزارهاي برآورد وضع آينده شرکت‌ها است. وجود بحران‌هاي مالي) ورشکستگي‌ها) در يک کشور شاخص اقتصادي مهمي است و هزينه‌هاي اقتصادي آن نيز بسيار زياد است. هزينه‌هاي اقتصادي هنگفت ورشکستگي، توانايي پيش بيني و جلوگيري از وقوع آن را از اهميتي اساسي برخوردار مي‌سازد، چرا که اين جنبه غير منتظره بودن ورشکستگي است که آن را خطرناک‌تر مي‌سازد. توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و رونق فضاي کسب و کار در کشور موجب رشد و شکوفايي اقتصاد و کاهش ورشکستگي شرکت‌ها خواهد شد. همچنين در شرايط ثبات اقتصادي اعتماد و توجه سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در کشور افزايش خواهد يافت. اما در کشورهايي که ثبات تجاري و اقتصادي کمتر است، احتمال ورشکستگي بيشتر مي‌شود.

کلمات کلیدی :
کارآمدی، اقتصاد، حقوق ورشکستگی، بازسازی، اداره تصفیه


مشاهده مقاله
42
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ آبان ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۶ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ تیر ۱۴۰۱