دوره 2، شماره 19، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : مریم‌السادات محقق داماد و فاطمه اقدسی *

چکیده :
جان باختن تعداد زیادی از هم‌وطنان عزیزمان در نفتکش سانچی، سیلی از ابهامات را درخصوص علل وقوع این فاجعه، ارزیابی امدادرسانی‌ها و چگونگی مطالبه خسارات؛ در ذهن افکار عمومی ایجاد نمود. از آنجاکه تعیین مقصر نیازمند بررسی‌های گسترده‌ی فنی و دارای ابعاد پیچیده سیاسی و بین‌المللی است، از حوصله این پژوهش خارج است. در این میان قصد داریم با بیان پوشش بیمه‌های دریایی نیم نگاهی به حقوق و مطالبات بازماندگان جانباختگان آن حادثه داشته باشیم. از این رو در مقاله حاضر پوشـش بیمـه‌اي و شرایط مسئولیت مالک کشتی به طور عام را بیان داشته و پس از آن بررسی غرامت مالی ناشی از حادثه سانچی، به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. لازم به ذکر است در پژوهش حاضر علاوه بر روش کتابخانه‌ای و مطالعه منابع فارسی و غیرفارسی مرتبط، تا حد امکان با متخصصین حوزه کشتیرانی و دعاوی دریایی ملاقات کرده و از دانش و اطلاعات ایشان بهره برده شده است. هرچند متاسفانه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک این موضوع از دسترسی به اسناد قابل استناد در این حوزه محروم گشتیم؛ اما تمام سعی خود را در ارائه مقاله‌ای درخور در رابطه با غرامت موجود و نحوه مطالبه آن، نموده‌ایم.

کلمات کلیدی :
غرامت مالی، تصادم دریایی، بیمه دریایی، حادثه سانچی.