مروری بر سیره معصومین علیهم‌ السلام در سفارش به بهداشت دهان و دندان
مروری بر سیره معصومین علیهم‌ السلام در سفارش به بهداشت دهان و دندان
دوره 3، شماره 31، آذر 99، صفحه 68 - 57
نویسندگان : حسین جلائی نوبری *

چکیده :
بررسی متون اسلامی به‌روشنی نشان می‌دهد که طب پیشگیرانه از اهمیت ویژه‌ای در گفتار و رفتار ائمه معصومین علیهم‌السلام برخوردار است. باوجود چنین توصیه‌هایی در مورد رعایت بهداشت فردی و به‌خصوص بهداشت دهان و دندان، در کتب و مقالات علمی، هنوز هم از این دستورات به نحو مؤثری در جهت ارتقای بهداشت دهان و دندان بهره‌برداری نشده است. لذا مطالعه حاضر باهدف سیره معصومین علیهم‌السلام در سفارش به بهداشت دهان و دندان طراحی و اجرا گردید. نتایج حاصل از مطالعه مروری در منابع و کتب اسلامی در قالب چهار گروه 1) تعداد دفعات مسواک زدن، 2) روش‌های مسواک زدن 3) فواید مسواک زدن 4) آثار، فواید و روش خلال‌دندان تقسیم‌بندی و ارائه شد. توجه به این توصیه‌ها و ترویج سیره معصومین علیهم‌السلام در بین آحاد مردم، می‌تواند تأثیر مثبت و شگرفی در ارتقای سلامت دهان و دندان و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده بر جامعه داشته باشد. درزمینه بهداشت دهان و دندان، دین اسلام بر پیشگیری تأکید کرده است و آن را بر درمان ارجحیت داده است. علم امروزه دندانپزشکی نیز بر اصل پیشگیری استوار است که همسو با تعالیم دینی است.مقاله به شکل مروری و تحلیل و گزینشی از احادیث معصومین علیهم السلام استخراج شده است.

واژگان کلیدی :
اسلام، سیره معصومین علیهم‌السلام، بهداشت، دهان ، دندان