راهکارهای آموزشیِ آموزش و پرورش ایران در دوران کووید 19
راهکارهای آموزشیِ آموزش و پرورش ایران در دوران کووید 19
دوره 4، شماره 35، فروردین 1400، صفحه 55 - 48
نویسندگان : فریبا فلاح حسین آبادی * و جعفر رحمانی و آزیتا علوی پور رفسنجانی

چکیده :
اکثرکشورهای جهان شرایطِ جدید و پیش بینی نشده ای را تجربه می کنند که ناشی از بیماری واگیردار کوئید 19 می باشد. با توجه به اینکه آموزش در تمامی کشورها جزء فعالیت های روزانه ی میلیون ها دانش آموز، معلم و والدین می باشد، از شرایطِ موجود آسیب دیده و میلیاردها دانش آموز و میلیون ها معلم تحت تاثیر تعطیلی مدارس و دیگر محدودیت ها قرار گرفته-اند. مقاماتِ آموزش و پرورش در همه ی کشورها تلاش می کنند نیازهای آموزشی دانش آموزان را با استفاده از پرتال های برخط و آموزش از راه دور رفع کنند. در این تحقیق، پژوهشگر به بررسی راه کارهای آموزشیِ وزارت آموزش و پرورش در ایران برای انجام خدمات آموزشی و برطرف کردن نیازهای جامعه از طریق تولیدات موسسات آموزشی در دوران کوئید 19، پرداخته است. وزارت آموزش و پرورش ایران، با تعطیل شدن مدارس در حوزه ی آموزش از راه دور تصمیم گرفت دوره های آموزشی را از طریق شبکه آموزشیِ دانش آموزی (شاد) به دانش آموزان و معلمان ارائه دهد وجهت دایر کردن سیستم آموزشی از راه دور به همکاری با رادیو و تلویزیون پرداخت. همچنین جهتِ برطرف کردن نیازهای دانش آموزانِ مناطق محروم و کم برخوردار با همکاری خیرین و کمک های مردمی، بسیج و کمیته ی امداد امام خمینی (ره) اقدام به تهیه تبلت، گوشی و سیم کارت های رایگان برای این دانش آموزان نمود.

واژگان کلیدی :
آموزش و پرورش، راهکارِ آموزشی، کووید 19