دوره 5، شماره 52، شهریور 1401، صفحات 50 - 56
نویسندگان : محمد صادق رفیعی *

چکیده :
مشکلات اجتماعی، نظام اجتماعی و توانمندی حکومت از دغدغه‌های مهمی است که همواره مورد توجه هر نظام سیاسی و حکومتی است. عوامل مختلفی می‌توانند این معضلات اجتماعی را کاهش داده و در بقا، تداوم، پویایی و توانمندسازی حکومت نقش داشته باشند. نظم، امنیت و انسجام درونی از مهم‌ترین عوامل تحکیم حکومت و نظام اجتماعی می‌باشند. علاوه بر این عوامل، مولفه علوم ورزشی نیز در پویایی و توانمندسازی حکومت به خصوص در ساحات برقراری نظم و انسجام نقش بسزایی را ایفا می‌کند. کارکرد در این حوزه‌ها از کارکردهای مهم مولفه به حساب می‌آید. زیرا باور به علوم ورزشی می‌تواند مردم را حول یک محور واحد جمع کند و برای تحقق هدفی مشخص و معین آن‌ها را به صورت یکپارچه در آورد و به آنان هویتی واحد ببخشد. در این مقاله به بررسی نقش مولفه علوم ورزشی در زمینه‌های حکومت و نظام اجتماعی عصر غیبت و کارکرد آن در کاهش معضلات موجود در جامعه پرداخته شده است. مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق تبیین راهکارهای مولفه علوم ورزشی در ساحت‌های معضلات اجتماعی و تحکیم روابط اجتماعی می‌باشد.

کلمات کلیدی :
مولفه علوم ورزشی، نظام اجتماعی، معضلات اجتماعی


مشاهده مقاله
17
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ شهریور ۱۴۰۱