دوره 2، شماره 19، آذر 98، صفحات 0 - 0
نویسندگان : مهرداد کیانی و علیرضا رجبی‌پور میبدی و فاطمه زمزم * و الهام مفتح‌زاده

چکیده :
امروزه کشور ما جهت دستیابی به یک رشد و توسعه پایدار و فراگیر و رقابت در عرصه جهانی، نیازمند یک تحول اقتصادی از سطح اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش‌محور است. در این میان، شرکت‌های دانش‌بنیان موتور توسعه و ایجاد چنین تحولی محسوب می‌شود و نقش پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در معرفی و توسعه‌ی این شرکت‌ها به بازارهای ملّی و بین‌المللی انکارناپذیر است. هدف از این پژوهش مدل‌سازی ساختاری تفسیری چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان واقع در پارک علم و فناوری فارس می‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، از نوع آمیخته اکتشافی (استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای کیفی جهت دستیابی به مدل اولیه و استفاده از روش کمی پیمایشی و به‌کارگیری روش‌های غربالگری فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری) می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان از وجود 26 چالش در 8 بُعد دارد که چالش‌های عدم تخصص مدیران ارشد پارک، عدم ثبات در مدیریت پارک، بروکراسی شدید بخش ستادی پارک، عدم وجود نظام نظارتی در پارک، عدم وجود نظام انتقادات و پیشنهاد‌ها در پارک، هزینه اجاره بالا، فقدان نظام حمایتی جامع از شرکت‌های مستقر در پارک و کمبود امکانات زیرساختی بر کل چالش‌های شناسایی‌شده، تأثیر می‌گذارند. این چالش‌ها جزء مهم‌ترین چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در استان فارس می‌باشند.

کلمات کلیدی :
شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، غربالگری فازی، مدل‌سازی ساختاری تفسیری، نوآوری