دوره 5، شماره 52، شهریور 1401، صفحات 1 - 9
نویسندگان : مهدی مهدوی پناه و افراسیاب صالحی شهرودی و قاسم شفیعی *

چکیده :
عوامل متعددی در شکل گیری تفکرات اخلاقی پیروان یک مکتب نقش ایفا می کنند، در این میان نقش آموزه های مکاتب و ادیان مجاور و تفکرات پیشین، عاملی تأثیر گذار و تعیین کننده است. یکی از راهبردهای دین مبین اسلام در حوزه اخلاق، نوع مواجهه اش با مواهب دنیایی و غرایز انسانی بوده است، اما نشانه هایی از تاثیرپذیری مسلمانان از تفکرات اخلاقی مسیحیت، پیامبر گرامی ص را بر آن داشت که نسبت به این نگرانی اعلام موضع کرده و به مقابله با آن بپردازد. زیرا عدم ممانعت از این انحراف در همان مراحل اولیه، می توانست عامل ایجاد نگرانی های جدی برای اخلاق مسلمانان بعد از وفات ایشان باشد.

کلمات کلیدی :
اسلام، اخلاق اسلامی، رهبانیت، رهبانیت مسیحی


مشاهده مقاله
18
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۴ شهریور ۱۴۰۱