حجیّت خواب و رؤیا از دیدگاه آیات و روایات
حجیّت خواب و رؤیا از دیدگاه آیات و روایات
دوره 4، شماره 39، مرداد 1400، صفحه 19 - 8
نویسندگان : حسین جلائی نوبری *

چکیده :
«خواب» و «رؤیا» مضامینی هستند که در قرآن، احادیث، روایات، متون عرفانی، ادبی و از جنبه علمی بسیار موردتوجه بوده به‌طوری‌که کتب و مقالات فراوانی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. خواب و رؤیا از نشانه های خداوند است برای اینکه ما انسان ها درک بهتری از مرگ و روز رستاخیز داشته باشیم. روزانه همه ما حداقل ۵-۶ ساعت از ۲۴ ساعت شبانه‌روز را می خوابیم و بدن ما طوری طراحی‌شده که به خواب نیازمند است و بدون خوابیدن سیستم ایمنی بدن به هم می ریزد. حال هنگام خواب ما رؤیاهایی را می بینیم که مثل این می ماند که در دنیایی دیگر سیر می کنیم. به‌جاها و مکان های دیگر می رویم و یا افرادی را که می شناسیم و یا نمی شناسیم را می بینیم این‌ها همان رؤیاهایی هستند که به هنگام خواب مشاهده می کنیم. پس بحث مقاله ما درباره حجیت این خواب‌ها و رؤیاهایی است که می بینیم و ما می خواهیم این حجیت را از دیدگاه آیات و روایات و قرآن کریم مورد بحث قرار دهیم. امید است خوانندگان این پژوهش هرچند کوچک از بحث شیرین رؤیا بهره کافی را ببرند.

واژگان کلیدی :
خواب، رؤیا، حجیت، رؤیاهای صادقِ