دوره 5، شماره 54، آبان 1401، صفحات 48 - 60
نویسندگان : سعاد عبد الزهره نجم *

چکیده :
مجادله تیغ وکلک یا قلم و شمشیر یکی از انواع مجادله های خیالی محسوب می شود که توجه کاردان را به خود جلب کرده است. هدف نویسندگی این مجادله ها علاوه بر مدح و ابراز قوت نویسندگی, آموزش مسائل دینی, اخلاقی و تاریخی بوده است. نیز در حکومت کردن به هر دو نیاز دارد. بنابراین هیچ یک از این دو نمی توانند خودرا از دیگری برتر بداند. تیغ و قلم هر کدام نماد یکی از عناصر فروان مهم و حیاتی در ساختن تمامی حکومت ها به شمار می آیند. \" شمشیر \" سمبل تنازع آوران و نظامیان و\" قلم \" نماد متفکران و فرهیختگان.

کلمات کلیدی :
قلم و شمشیر, امیر معزی, مناظره, تیغ و کلک, ملکشاه سلجوقی.


مشاهده مقاله
71
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱