بررسی یک مدلی نوآورانه برای اندازه‎گیری سرمایه فکری
بررسی یک مدلی نوآورانه برای اندازه‎گیری سرمایه فکری
دوره 1، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 0 - 0
نویسندگان : هادی عبدالهی و مهدی نبی پور افروزی * و هانیه طاهریان

چکیده :
سازمان های امروزی برای آن که بتوانند در پارادیم جدید رقابت، که فضای کاملا رقابتی است، به حیات خود ادامه دهند باید به نوآوری و خلاقیت به مثابه راهبردی ضروری درعصرکنونی نگاه کند و ضمن شناخت تغییر و تحولات محیطی، برای رویاروی با آن ها شاخص های سازمانی تاثیرگذار از طریق خلاقیت و نوآوری سازمانی، سرمایه فکری را شناسایی کنند و به این تغییرات مناسب ترین پاسخ ها را بدهند. اين تحقيق به منظور بررسي یک مدلی نوآورانه برای اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان ها و شرکت ها انجام شد. پیشرفت روز افزون فناوري درعصرحاضر زندگی بشر را متحول نموده و تمایل انسان ها به کسب دانش و تقاضا براي محصولات جدید را به شدت ارتقا داده است. برآورد سرمایه فکری دردهه 1990 به یک زمینه تحقیقاتی اصلی تبدیل شد، اهمیت سرمايه فکری از این واقعیت برمی‎آید که سیستم های حسابداری سنتی، واقعیت را برای مدیران و سرمایه گذاران نمایان نمی‎کنند تا متوجه شوند که چطور منابع سازمان– که بیشتر نامشهود است برایشان ارزش آتی ایجاد می‎کند. علاوه براین ابزارهای ارزیابی ارائه شده توسط آنها کمتر مورد توجه قرار می گیرند و کمتر برای برآورد ارزش (میزان) سرمایه فکری برای شرکت ها مناسب می باشند. هدف از این مقاله طراحی یک مدل اندازه گیری است که ابزار خوبی برای شرکت‎ها برای مدیریت سرمایه فکری و ایجاد مزیت رقابتی می‎باشد.

واژگان کلیدی :
مدل اندازه‎گیری، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه مشتری