امکان سنجی بلاک چین در برنامه ریزی و مدیریت پروژه
امکان سنجی بلاک چین در برنامه ریزی و مدیریت پروژه
دوره 3، شماره 25، خرداد 99، صفحه 58-51
نویسندگان : سعید مظفری * و مریم جوزدانی

چکیده :
با رشد سریع جوامع بشری و به طبع پیچیدگی فنی ساختار پروژه‌ها از یک طرف و دشوار شدن کنترل و مدیریت منابع مالی پروژه‌ها، متخصصان مديريت پروژه همواره در پي يافتن راه حلی اثر بخش براي مديريت پروژه‌ها بوده‌اند. فن آوری بلاک‌چین، رمزگذاری و تضمین ثبت تراکنش‌های دیجیتال و همچنین ردیابی هزینه‌ها را درتمامی پروژه‌ها امکانپذیر می‌سازد. در این مقاله ضمن معرفی بلاک‌چین و چگونگی عملکرد آن تلاش می‌شود تاثیر بلاک‌چین در تضمین امنیت و ردیابی هزینه‌ها در پروژه‌های مدیریتی ارائه گردد.

واژگان کلیدی :
مدیریت پروژه، کنترل پروژه، منابع، هزینه‌ها، بلاک‌چین