ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

سرمایه اجتماعی و سبک زندگی اسلامی فرهنگیان
دوره 6، شماره 66، آبان 1402، صفحات 11 - 22
نویسندگان : رحمت اله دادور* 1 ، مریم حبیبی فتح آبادی 2 ، نیلوفر دادور 3

1 گروه مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، بافت، ایران

2 دبیر آموزش و پرورش

3 دبیر اموزش و پرورش

چکیده :
این تحقیق با هدف شناخت رابطه ی بین سرمایه اجتماعی فرهنگیان زن شهر بافت با سبک زندگی اسلامی آنان به بررسی این مهم می پردازد. مؤلفه های سرمایه اجتماعی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفتند، عبارتند از: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعاملات اجتماعی و عزت نفس. جامعه آماری این تحقیق، کلیه فرهنگیان زن شهر بافت (800 نفر) بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران ، 300 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پژوهش از نوع همبستگی و جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شد. روش های آماری مورد استفاده برای توصیف و تفسیر داده ها، شامل توزیع فراوانی و درصد گیری و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس می باشد. یافته ها نشان داد ضریب همبستگی پیرسون در مورد تعاملات اجتماعی (039/0 )، مشارکت اجتماعی (0946/0 )، اعتماد اجتماعی(000/0 ) و عزت نفس (000/0) محاسبه شده، كه این اعداد نشان دهنده وجود رابطه ی بین این متغیرها و سبک زندگی اسلامی فرهنگیان زن می باشند. همچنین، به علت مثبت شدن نتایج، رابطه مستقیم و مثبت است.
کلمات کلیدی :
اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعاملات اجتماعی، عزت نفس، سبک زندگی اسلامی
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !