ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با عملکرد معلمان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران
دوره 3، شماره 25، خرداد 99، صفحات 24 - 34
نویسندگان : ریحانه روزنوطلب* 1 ، آزیتا علوی پور رفسنجانی 2 ، راضیه حیدری 3 ، عصمت غزنوی 4

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

2 کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی دانشگاه تهران

3 کارشناسی روانشناسی عمومی

4 عصمت غزنوی کارشناس ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی و طلبه سطح ۳تعلیم و تربیت اسلامی جامعه الزهراء

چکیده :
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه اخلاق حرفه‌اي مديران با عملكرد معلمان مدارس مقطع متوسطه دوم (پسرانه) شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف كاربردي و از نظر روش گرداوري داده‌ها توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق شامل كليه معلمان مرد مقطع متوسطه دوم مدارس دولتي شهر تهران مي باشد، با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه گيري طبقه اي متناسب 385 نفر از آنان به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوري داده ها بر اساس پرسشنامه اخلاق حرفه اي و پرسشنامه محقق ساخته عملكرد انجام گرفت. پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه مقدار آن براي پرسشنامه هاي اخلاق حرفه اي 89/0 و پرسشنامه عملكرد 91/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین اخلاق حرفه ای مدیران و ابعاد آن با عملکرد معلمان در مدارس دوره دوم متوسطه پسرانه شهر تهران رابطه وجود دارد؛ وضعیت اخلاق حرفه ای و عملکرد در جامعه مورد بررسی در سطح مطلوبی قرارداشته و مؤلفه های اخلاق حرفه ای مدیران قابلیت پیش بینی عملکرد معلمان را دارد.
کلمات کلیدی :
اخلاق حرفه ای، عملکرد، مدیران، معلمان
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !