ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

مطالعه رابطه بين سبک‌های دلبستگي و رضايت زناشويي در کارکنان مرد متأهل
دوره 6، شماره 64، شهریور 1402، صفحات 1 - 9
نویسندگان : شقایق توکلی 1 ، حمیدرضا شمس راوندی* 2

1 دانش‌آموخته گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران

2 دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران

چکیده :
رضايت زناشويی نقش بسزايی در سلامت خانواده دارد. بنابراين مطالعه عوامل مؤثر بر آن از اهميت زيادی برخوردار است. ازاين‌رو در اين پژوهش به مطالعه رابطه بين سبک‌های دلبستگی و رضايت زناشويی پرداخته شده است. روش پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کليه کارکنان مرد متأهل شاغل در شرکت اطلس پمپ سپاهان اصفهان در زمستان 1401 با حجم 300 نفر بود. از اين جامعه طبق جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 169 نفر و به روش نمونه‌گيری در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سبک دلبستگی کولينز و ريد (1990) و مقياس رضايت زناشويی انريچ (1989) بود. نتايج پژوهش نشان داد که بين سبک دلبستگی ايمن و رضايت زناشويی همبستگی مثبت معنادار و بين سبک دلبستگی اضطرابی و رضايت زناشويی همبستگی منفی معنادار وجود دارد (001/0>P)، اما بين سبک دلبستگی اجتنابی و رضايت زناشويي همبستگی وجود ندارد. لذا سبک‌های دلبستگی نقش پررنگی در رضايت زناشويی زوجين ايفا می‌کند. بنابراين يافته‌های چنين مطالعاتی به روان‌شناسان بالينی و مشاوران خانواده، در تبيين همسرگزينی و يافتن علل جدايی يا صميميت ميان همسران کمک خواهد کرد.
کلمات کلیدی :
رضايت زناشويی، سبک دلبستگی ايمن، سبک دلبستگی اجتنابی، سبک دلبستگی اضطرابی
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !