ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

تأثير آموزش مبتنی بر روش حل مسأله گروهی بر پيشرفت تحصيلی در درس مطالعات اجتماعی
دوره 3، شماره 29، مهر 99، صفحات 8 - 1
نویسندگان : خدیجه جاسمی* 1 ، زهره حشمتی 2

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

2 آموزگار،کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده :
این تحقیق با هدف بررسی تأثير آموزش مبتني بر روش حل مسأله گروهي بر پيشرفت تحصيلي در درس مطالعات اجتماعي انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف تحقیق کاربردی و از نظر اجرا شبه آزمایشی از نوع گروه های پیش¬آزمون-پس¬آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان چایه چهارم ابتدایی شهرستان سنقر بود که از میان آن ها 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد، ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه پيشرفت درسي مطالعات اجتماعي بود. براي تحليل داده ها از شاخصه هاي آمار توصيفي ميانگين، انحراف معيار و براي پاسخگويي به فرضيه از آزمون تحليل کواريانس استفاده شد. نتايج حاکي از آن است که ميانگين نمرات پس آزمون پيشرفت تحصيلي به شکل معناداري در گروه آزمايش بيشتر از گروه کنترل است.
کلمات کلیدی :
آموزش، حل مسأله گروهی، پیشرفت تحصیلی، مطالعات اجتماعی
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !