ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و وجدان کاری کارکنان بانک های استان چهارمحال بختیاری
دوره 6، شماره 64، شهریور 1402، صفحات 77 - 88
نویسندگان : صادق رحیمی مطلق جونقانی* 1 ، علیرضا ملازاده 2

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد دهاقان

2 کارشناسی فناوری اطلاعات (IT)، دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت اجتماعی و وجدان کاری کارکنان بانک های استان با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، روی 384 نفر از کارکنان بانک های استان انجام شد که بصورت خوشه ای و تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل سلامت اجتماعی (36/0) و ابعاد آن یعنی همبستگی اجتماعي (30/0 =P)، مشارکت اجتماعي (42/0=P)، انسجام اجتماعي (36/0=P)، پذيرش اجتماعي (37/0=P) و خودشكوفايي اجتماعي (40/0=P) با وجدان کاری کارکنان بانک های استان چهارمحال بختیاری ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری Smart PLS)) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل سلامت اجتماعی بر وجدان کاری کارکنان بانک های استان چهارمحال بختیاری به میزان 57/0 می باشد. نتایج مطالعه اخیر نشان داد که بین سلامت اجتماعی و وجدان کاری ارتباط مستقیم و معنادارآماری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد با استفاده از مکانیسم های تشویقی و ایجاد انگیزه در کارکنان سبب حس انجام وظیفه و وجدان کاری و بدنبال آن ارتقای سلامت اجتماعی در کارکنان گردید.
کلمات کلیدی :
وجدان کاری، سلامت اجتماعی، کارکنان بانک
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !