ثبت نام
ورود به صفحه کاربری
صفر تا صد چاپ کتاب شما
پیوندها

Untitled (2)

 

 

 

مدل مفهومی مهندسی مجدد مبتنی بر حکمرانی شبکه‌ای نرم افزار کتابخانه ديجيتال بر اساس ايجاد ترویج علم و شاخص های آن ( مورد کاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)
دوره 6، شماره 65، مهر 1402، صفحات 15 - 34
نویسندگان : مریم طاهری 1 ، فائزه دلقندی* 2

1 دانشجوی دکتری، دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسي،دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده :
هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل مفهومی مهندسی مجدد برای نرم افزار کتابخانه دیجیتال برای توسعه کتابخانه های دیجیتالی و حکمرانی شبکه‌ای آن برای توسعه یک سری خط مشی ها برای گسترش در پیشرفت علمی و رواج آن در ایران اسلامی از طریق کتابخانه و از بین اعضای کتابخانه ملی ایران است. این مدل بر مبنای مدیریت و اشتراک دانش بین خبرگان واعضای کتابخانه ملی ایران بر اساس شاخص‌های آن ساخته شده است. در این پژوهش، ابتدا نیازمندی ها و کارکردهای کارکنان کتابخانه دیجیتال در کتابخانه ملی ایران بررسی شده است. در این مرحله یک مدل مفهومی مهندسی مجدد مبتنی بر اشتراک دانش برای خبرگان بر منبی حکمرانی شبکه ای برای ترویج علم توسعه نرم افزار کتابخانه ای پیشنهاد شده است. روش‌شناسی : در این پژوهش، از روش تحقیق کیفی و کاربردی توصیفی استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها، از مصاحبه ساختاریافته و از طریق داده کاوی و پرسشنامه و برای پاسخ گویی مصاحبه شونده گان از کد گذاری باز استفاده شده است که از طریق اعضای کانونی کتابخانه ملی ایران و همچنین مطالعه مستندات و منابع مرتبط با کتابخانه دیجیتال بوده است. همچنین برای طراحی مدل مفهومی مهندسی مجدد در کتابخانه دیجیتال از نرم افزار اطلستی نیز استفاده شده است. یافته ها: این پژوهش در چهار حوزه تعریف گردیده است که این حوزه ها در حقیقت حوزه هاي فعالیت مهندسی مجدد مبتی بر اشتراک دانش در ایجاد کتابخانه دیجیتالی هستند. • عملکرد و استفاده کاربران و کارکنان کتابخانه دیجیتالی سازمان اسناد و کتابخانه ملی • کاربري نرم افزار کتابخانه دیجیتالی در مدل اشتراک دانش در نگاه ترویج علم • طراحی نرم افزار کتابخانه دیجیتالی در مدل اشتراک دانش درحکمرانی شبکه ای • شبکه هاي ارتباطی بر مبنای شاخص‌ها در مدل اشتراک دانش بر مبنی مهندسی مجدد در ترویج علم نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان به موارد مربوطه نیز اشاره نمود: 1- نیاز به یک سیستم مدیریت دانش در پروژه کتابخانه دیجیتال وجود دارد. 2- نیاز به ایجاد یک سیستم اشتراک دانش بین خبرگان و سایر افراد در سازمان وجود دارد. 3- استفاده از مدل و الگوی مهندسی مجدد بر مبنای مدیریت و اشتراک دانش، می‌تواند بهبود عملکرد پروژه و بهبود کیفیت نرمال در ایجاد فناوری اطلاعات و مدیریت دانش درست برای نرم افزار کتابخانه دیجیتال ایجاد کرد. 4- همچنین این معیارها براي فهم هرچه بهتر مهندسی مجدد برای نرم افزار کتابخانه دیجیتالی و ارائه ارزیابی و مدل مفهومی جدید اشتراک دانش است که درروش پژوهش و توضیحات بیشتر در انتهای این مقاله آمده و حائزاهمیتند و بر اساس نرم افزار کتابخانه دیجیتال کتابخانه ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :
کتابخانه دیجیتال، مهندسی مجدد، حکمرانی شبکه ای، مدل مفهومی، ترویج علم
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !